Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Domkyrkan S:ta Maria

   

Kyrkan färdigställdes i början av 1200-talet som de tyska köpmännens församlingskyrka. Från början var den en rent romansk basilika som sedan byggdes om till hallkyrka.

 

   

      Det under 1300-talet uppförda Mariakapellet i gotisk stil.

 

   

      Kyrkans östra del sedd från Klinten.

 

   

Den utstickande träliften mitt på östra gaveln visar att det är en köpmanskyrka från början som även haft magasinfunktion.

 

                      

 

   

      Från norr.

 

                      

 

   

      Romansk rundbågsfris i tornet och spetsig gotik i Mariakapellet till vänster.

 

   

      Renässansstiglucka i syd.

 

                      

 

                      

                                  Vattenkastare i syd.

 

   

 

                     

 

                     

 

   

 

                       

 

   

      Från norr.

 

   

 

                       

                      Gotisk stiglucka i den forna kyrkogårdsmuren i norr med trappgavlar och cirkelblindering.

 

                       

 

                       

 

   

 

   

      Vy mot nordöst.

 

   

 

   

 

                      

 

   

      Vy mot väst.

 

   

 

                     

                       Madonnaskulptur från Domkyrkan S:ta Maria som bars runt i stan vid processioner.

 

   

 

                              

 

                              

 

                        

                                             Startsidan