Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                              

    Karmeliterklostret i Helsingör

   

       Helsingör på 1580-talet. Snitt av Franz Hogenberg.

 

      

      Vår Frue kloster tillhörande karmelitorden är Nordens mest välbevarade. Här västra längan.

 

     

      Östra längan med takryttare.

 

     

 

     

      Den gotiska klosterkyrkan från väst.

 

     

 

     

      Klostergården med omgivande korsgångar.

 

      

 

      

 

      

 

      

       Korsgång.

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

       Vinranksornamentik på valv i hörnet av västra och norra längan.

 

      

 

      

 

      

        Domkyrkan från norr.

 

      

       Kalkmålning i Helsingörs domkyrka.

 

      

       Kronborg slott där Shakespeare lät Hamlet utspela sig.

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

       

 

        

 

        

                                                                                     Startsidan