Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                               

    Östra Tommarps kloster

     

Igenmurad öppning till källare i klostrets södra länga. Här har troligen kök och matsal funnits. Bilderna tagna under utgrävningen 2005 som ligger till grund för nya boken Tommarp och Simrishamn från vilken jag hämtat dessa uppgifter. Boken rekommenderas mycket varmt!

 

    

 

    

     Trappa som leder ner till källaren genom tvärmur i södra längan av klostret.

 

    

     Trappan ned till öppningen som murats igen.

 

    

     Rester av ugn vid västra längan.

 

    

 

    

 

                              

 

                              

                    Lämningar av klosterkyrkans nordportal med kolonnbaser från 1200-talets början.

 

   

    Senromanskt kapitäl som suttit på en portalkolonn i klostret.

 

   

     Ornamenterade stenar som troligtvis suttit i klostrets nordportal.

 

   

     Kolonnbas.

 

   

                                                                  Startsidan