Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    San Miguel de Lillo i Oviedo

      

Alla foton: Rossy Fernandez

Asturien i Norra Spanien är berömt för sina förromanska byggnader. Dessa utgör unika exempel på Nordspaniens äldsta kristna byggnadskonst som florerade under det asturianska kungadömets tid mellan 718- och 910. Byggnaderna finns främst vid den gamla huvudstaden Oviedo och arkitekturen är avsevärt rik på artikuleringar i form av lisener, blindbågar, gesimser samt ornamentala reliefer. Vid berget Naranco utanför Oviedo finns två av stilen främsta representanter; kyrkorna San Miguel de Lillo och Santa Maria del Naranco.

Dessa utgörs av smala och höga proportioner med originell och vacker utsmyckning. Vid tiden för dess uppförande existerade inte fönsterglas varför byggnadernas öppningar varit helt öppna för ljus, luft och väderlek. Asturien var den enda del av Spanien som undgick arabisk erövring av morerna på 700-talet. Anledningen var till stor del de bergsområden som omger regionen och det var även härifrån återerövringen utgick på 1000-talet. Oviedos förromanska byggnader ingår numera i Unescos världsarv.

 

     

      Kyrkan från väst.

Väldigt nära palatset lät Ramiro och hans fru Paterna år 848 utvidga komplexet med kyrkan San Miguel de Lillo. Byggnaden var från början helgad åt jungfru Maria men när detta namn övergick till palatset på 1100-talet blev kyrkan istället vigd åt S:t Mikael. Till skillnad från den förstnämnda byggnaden finns det här vissa stilmässiga likheter med andra samtida kyrkor. Rummet är indelat i flera korta skepp och transepten befinner sig nätt och jämt utanför sidoskeppens väggar. Till dessa ansluter sig rektangulära sidokapell med altare.

 

                               

                                Från syd.

Från början var grundplanen densamma som för en basilika; tre skepp med tunnvalv. En del dörröverstycken har komplicerade reliefer föreställande cirkusfigurer som djurtämjare och akrobater. Kyrkan förföll på 1100- och 1200-talet då den kom att sjunka på grund av dåliga förutsättningar på platsen den uppförts. Endast en tredjedel av den ursprungliga byggnaden existerar vilken utgörs av den västliga delen med porten, altargången och början på de tre skeppen. Primärt är även dekorationer på sockel och kapitäl samt de gallerförsedda fönstren på den södra sidan vilka konstruerats utifrån ett enda stenblock.

 

   

 

   

 

   

    Från nordväst.

 

   

    Från norr.

 

   

    Från öst.

 

   

    Från sydöst.

 

   

    Markeringar av kyrkans ursprungliga fortsättning åt öst.

                                                                            Startsidan