Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    S:t Botvid, Botkyrka och S:t Botvids källa

    

Namnet Botkyrka kommer från helgonet S:t Botvids kyrka, vilket var byggnadens ursprungliga namn. Denne var Sveriges förste inhemske missionär och han är gravlagd i kyrkan. Han kom från en mäktig släkt på Hammarby gård, vilket är det nuvarande namnet på prästgården i Botkyrka. Han blev kristen under en handelsresa till England i slutet av 1000-talet, då han bodde ett halvår hos en präst. Väl tillbaks började han sprida ordet. 

       

Enligt legenden var Botvid med sina män en gång ute och fiskade i skärgården, och när de var vid en ö tillhörande en viss Bo krävde denne 10% av fångsten. Botvid sa då att du skall inte ta betalt för det Herren ger dig gratis, varpå man återvände till Botvids trakter där man fick båtarna fulla av fisk. Bo lät då omvända sig. I ett utslag av sin kristna tro beslöt sig Botvid för att frige sin träl från Baltikum mot att denne skulle missionera i sitt hemland. Under resan till Estland för att återbörda denne slog man läger på Rågö i skärgården, där trälen under natten högg ihjäl Botvid med en yxa. Tydligen gillade inte trälen hans planer.

        

Följande bilder S:t Botvid på medeltida altarskåp från Hammarby och Salems kyrkor, nu på Statens historiska museum. Helgonen hade speciella kännetecken i kyrkokonsten, vilket ofta inkluderade sättet de dött på. I Botvids fall är laxen med, symboliserandes det lyckade fisket. Han skall även ha en yxa i vänster hand, mordvapnet. men det har fallit bort i efterhand.

        

 

        

         Salems kyrka från 1100-talet som var Botvids ursprungliga gravläggningsplats.

 

                              

 Botvid blev först begravd i Salems kyrka där underverk började ske vid graven. Hans bror Björn lät då flytta kvarlevorna till hemtrakten där han lätt uppföra ett träkapell över dessa. Under transporten ska man ha satt ned kistan för att vila varpå en källa ska ha sprungit upp, den nuvarande S:t Botvids källa. Under 1100-talets slut byggs den nuvarande stenkyrkan på platsen. Underverken fortsatte vid helgonets grav och man vallfärdade till den helige Botvids kyrka. Idag vet man inte var i kyrkan Botvid är begravd.

                    

                             

 S:t Botvids källa vid Bornsjöns strand. Det är en kallvattenskälla där 5-10 liter vatten i sekunden kommer upp. Hit vallfärdade pilgrimer under medeltiden.

 

                             

                 Vattnet är väldigt järnrikt, vilket gör att det finns massor med rostfärgade alger i källan.

 

   

    Ett litet vattenfall har skapats mot Bornsjön.

 

                            

                             Utloppet mot sjön.

 

   

 

   

 

   

Kyrkan i Botkyrka som uppfördes på familjemarken och som blev Botvids andra gravläggningsplats. Här skedde mirakler vid graven och kyrkan blev vallfartsplats liksom Salem hade varit. Från norr med sakristia.

 

   

      Runsten under tornets sydvästra hörn.

 

   

      Kyrkan från syd med vapenhus.

 

   

     

   

Brodern Björns gravvård från Botkyrka finns nu på Historiska museet. Den är formad som en stenkyrka med absid i öst, och har inskriptioner på både latin (kyrkans språk), och runor (folkets). På sidan finns bilder från bla. Kristi himmelfärd. Runorna längs toppen säger: Karl ristade stenen efter Björn sin frände, Sven och Bänkfrids son. På latin längs mitten: För den som läser men inte vet vilar här en ärans man. Gravvården visar på engelsk influens, vilket tillsammans med det faktum att Salems kyrka är vigd åt engelska helgonet S:t Alban visar detta på att den mäktiga familjen på Hammarby gård haft starka kopplingar till England. En kopia av gravvården står idag utanför Botkyrkas södra sida.

 

   

 

   

 

                    

                               1300-talskrucifix från Botkyrka. Nu på Historiska museet.

 

   

 

   

      Altarskåp från 1500-talets början.

 

Botkyrka (A) och prästgården (1) på karta från 1600-talets andra hälft.

                                               Startsidan