Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                     

    Santa Maria del Naranco i Oviedo

   

      Palatset från öst med altare i det öppna galleriet. Alla foton tagna av Rossy Fernandez.

Asturien i Norra Spanien är berömt för sina förromanska byggnader. Dessa utgör unika exempel på Nordspaniens äldsta kristna byggnadskonst som florerade under det asturianska kungadömets tid mellan 718- och 910. Byggnaderna finns främst vid den gamla huvudstaden Oviedo och arkitekturen är avsevärt rik på artikuleringar i form av lisener, blindbågar, gesimser samt ornamentala reliefer. Vid berget Naranco utanför Oviedo finns två av stilen främsta representanter; kyrkorna San Miguel de Lillo och Santa Maria del Naranco.

Dessa utgörs av smala och höga proportioner med originell och vacker utsmyckning. Vid tiden för dess uppförande existerade inte fönsterglas varför byggnadernas öppningar varit helt öppna för ljus, luft och väderlek. Asturien var den enda del av Spanien som undgick arabisk erövring av morerna på 700-talet. Anledningen var till stor del de bergsområden som omger regionen och det var även härifrån återerövringen utgick på 1000-talet. Oviedos förromanska byggnader ingår numera i Unescos världsarv.

 

     

      Västra gaveln med öppen gallerivåning.

Kung Ramiro I (842-850) lät uppföra den rektangulära byggnaden som rekreationspalats i del av ett större komplex med vidsträckta jaktmarker. Palatset förlades till berget Narancos södra sida mot staden Oviedo. Byggnaden som är unik för sin tid och Europas mest framträdande förromanska konstruktion utgörs av två våningar där den övre hallvåningen är tunnvälvd och har ovanligt högt i tak. På bilden syns gallerier med valvbågar som finns i palatsets bägge ändar. Dessa lät mycket ljus komma in och var ett byggnadsmässigt framsteg. Kolonnerna har flätade repmönster vilket är utmärkande för den förromanska stilen.

 

 

Repmönster på kolonnerna vars kapitäl är stilistiskt likartade med de i Hildesheimsdomen i Tyskland, Allhelgonakyrkan i Lund och Heligkorskyrkan i Dalby.

 

           

            Kapitäl från palatset, 800-tal.                                Kapitäl från Dalbykyrkan 1000-tal.

   

   

   

 

   

    Den dubbla trappingången i norr.

Den undre våningen uppdelad på fem kammare har en krypta där en dörr i östra väggen leder till ett underjordiskt rum. Detta har vanligen tolkats som ett kungligt bad, men tanken har inte kunnat styrkas. Som namnet antyder togs palatset i bruk som kyrkan på 1100-talet vilket möjliggjorde den höga bevarandegraden. Under spanska inbördeskriget använde det republikanska artilleriet området som bas för att bomba Oviedo på 1930-talet. Under modern tid har palatset även använts för boskap! Altaret i den östliga balkongen har en inskription med datumen 23:e juni 848. Alla dessa fina bilder är tagna av  Rosa Fernandez Alfonso som kommer från Asturien, numera bosatt i Sverige.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

    Utsikt över Oviedo från Narancoberget.

 

                                                                            Startsidan