Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Skokloster kyrka och Holmger Knutsson

   

Skokloster i Uppland grundades av Knut den långe i mitten av 1200-talet som dominikanerkloster, vilket kan förklara likheten med samma ordens tornlösa tegelkyrka i Sigtuna, S:ta Maria. Denna uppfördes inte långt tidigare på enbart två mils avstånd. Båda kyrkorna uppvisar en blandning mellan romanik och gotik. Fönstren är långa som i gotiken som börjar florera vid 1200-talets mitt, men rundbågiga, vilket är utmärkande för den tidigare romaniken. Anmärkningsvärt är att man grundar ett svartbrödrakloster på en icke urban plats, då närvaron av denna orden brukar ses som ett kriterium för stadsbildning. Anledningen är att de var beroende av en penningekonomi för sin regel om att tigga till sitt uppehälle, och ett stort antal människor då man predikade på gator och torg. Skokloster blir dock snabbt ett cisterciensernunnekloster, vilket stämmer mer med läget, men är något sent för denna orden som har sin blomstringstid på 1100-talet. Kyrkan var även sockenkyrka, och ersatte den övergivna kyrkan i det närbelägna Flasta. Klosterbyggnaderna har varit belägna på sydsidan av kyrkan, men är nu borta. I kyrkan förekom helgonkult av S:t Holmger (Holmger Knutsson) vid vars grav det ansågs ske mirakler. Mer om honom nedan. På bild kyrkans västfasad med klocktorn till höger.

 

   

 

                     

 

   

 

                    

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                     

 

   

 

   

 

          

                 Ruiner av klostret som ännu stod på kyrkans sydsida i början av 1900-talet.

 

                       

Holmger Knutsson föddes på 1220-talet och var son till Knut Långe. Holmger ansåg sig som rättmäktig tronarvinge  istället för Erik Eriksson, då Holmgers far varit kung innan Eriksson. Detta trätomål görs upp i slaget vid Sparrsätra 1247, där Holmger förlorar och flyr undan kungens trupper in i Gästrikland. Han upphinns dock och avrättas med halshuggning. Han blir begravd i klosterkyrkan i Sko, där hans fru kom ifrån. Holmger vördas som helgon och det berättas om mirakler som sker vid hans grav. För ett fåtal upphöjda människors gravar tillverkades gravtäcken som togs fram vid vissa högtidliga tillfällen. Ett sådant tillverkas för Holmger ca 200 år efter hans död och är det enda bevarade fråm medeltiden i Sverige. Det är tillverkat av tunt grönt siden med blått stödtyg. Figuren är en sidenapplikation i guld och silke som anses ha utförts av den kände Stockholmskonstnären Albertus Pictors verkstad. Denne var pärlstickare (brodör) på vintern och kyrkomålare på sommaren. Troligen har det övriga broderiet utförts av nunnorna i Skokloster.

 

                                   

        Ovanför huvudet finns en kungakrona, och bokstäverna b och o som betyder beatus (salige) Olmgerus.

 

   

Två vapensköldar för folkunga- och erikska ätten finns vid fötterna och ett språkband på latin löper längs täckets sidor. Det lyder: "Född av svearnas lysande kungastam blev Holmger, ett föredöme i goda seder, slagen av den bittra döden och ligger här med avhugget huvud. Men en kristlig död visar sig skön genom talrika under." På Skokloster ansågs även Kristi blod ha uträttat underverk på medeltiden, vilket troligen syftar på nattvardsvinet. Skokloster kyrka kan med förtjänst besökas, men Holmgers gravtäcke hittar man på Historiska museet i Stockholm.

 

   

 

   

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

                     

                     

 

                     

 

   

 

   

 

   

                                                    Startsidan