Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    S:t Olof

   

Enbart rester av kyrkans västtorn återstår idag efter tungt nyttjande som stenbrott. Ursprungligen har den varit en treskeppig basilika med primärt västtorn uppförd under första halvan av 1200-talet. Storleken och den påkostade dekoreringen visar att den varit en av de viktigare i den äldre medeltidens Visby.  Källa: Gotlands kyrkor av Lagerlöf & Svahnström.

 

                    

                 Kolonnbas och andra delar från kyrkan som påträffats i dess närhet förvaras i tornet.

 

   

 

                      

                                  Tornet från norr.

 

                      

                                  Tornet sett österifrån där långhuset stått.

 

                      

 

                      

                                            Startsidan