Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                       

    Allhelgonaklostret i Lund

    

        Allhelgonakyrkan i ruin 1676. Från Skånska kloster 1989.

 

       

        Från Blomquist 1951.

 

 Allhelgonakyrkan i ruin 1676. Till höger Domkyrkan. Från Skånska kloster 1989.

 

Rekonstruktion av Petter Lönegård över Allhelgonakomplexet från http://www.lonegard.se/2009/01/21/nagra-historiska-miljoer/

 

        

På bilden ruiner efter Allhelgonaklostret på Helgonabacken bakom universitetsbiblioteket, en benediktinstiftelse från 1000. Det officiella namnet var "Alla helgons kloster utanför Lunds murar" men hade vid 1500-talet förvanskats till "Hellne kirke".  Klostret brann 1192 och en ny kyrka verkar ha uppförts i tegel. Denna har varit romansk med mitt- och sidoskepp. Ett metallgjuteri har funnits liksom brygghus, saltarehus, ölkällare och smörkällare. Erik Dahlberg avbildar klostret med kyrkan som ruin 1676 i samband med slaget vid Lund och dessa visar på ett komplex av avsevärd storlek.

Stiftelsen var även rik då man ägde runt 150 gårdar och man stod ställningsmässigt sett över klostren i Börringe, Bosjö och S:t Peters i Lund. Trots denna höga position är väldigt lite skiftliga källor och fysiska lämningar bevarade om klostret. Flertalet grävningar på 1800- och 1900-talet har inte i någon större utsträckning lyckats belysa byggnadernas läge. På 1600-talet höll landsdomaren till på klostret och efter skador på 1640-talet lagdes dessa med tegel från kyrkoruinen. Det är troligen dessa ändrade byggnader som syns på Dahlbergs teckningar. Källor: Skånska kloster och Lunds historia av Ragnar Blomqvist.

 

       

        Allhelgonaklostrets karpdamm.

 

       

       

       

        Rester av klosterkyrkans absid.

 

       

        Del av stenkista.

 

       

 

       

        Lämningar av tegelgolv.

       

                                

                    Gravsten från Allhelgonaklostrets kyrka med senvikingatida ornamentering. Sent 1000-tal.

 

                                

                                 Pelare från Allhelgonaklostret.

 

   

 

   

 

                                

 

                                

Inskriften lyder: Þorgisl, sun Æsgis BiarnaR sonaR, resþi stena þæssi æftiR brøþr sina baþa Olaf ok Ottar, landmænnr goþa, Torgisl, son av Asgeir Björn, reste dessa stenar till minne av sina båda bröder, Olaf och Ottar, goda markägare.

 

                                

                                                                                Startsidan