Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Arild

   

Kapellet i Arild från 1400-talet är det enda helt bevarade av de skånska medeltidskapellen. Det omnämns första gången år 1475 i ett påvligt brev som anger att fru Barbare Brahe på Bollerup uppfört kapellet. Påven ger då avlat för de pilgrimer som besöker kapellet och andra grundade av Brahe.

Enligt en folklegend som nedtecknades först i slutet av 1500-talet kommer namnet Arild från en ung pojke som blev utsatt för sin styvfars illvilja och drunknade utanför fiskeläget. Arild kom från det närbelägna Stubbarp och var son till den förmögna kvinnan Inger och bror till Tore eller Tora. Modern hade gift om sig med den onde herr David som inte tålde de två barnen. Han lät en skeppare ta med dem på en sjöresa och avtalade med denne att sätta skeppet i brand mitt i natten.

Så skedde och när Arild vaknat av röken och såg sitt omkomna syskon hoppad han i havet och drunknade. Kroppen sköljdes sedan upp

      

      

        Arilds kapell från nordväst.

 

                            

                             Min mamma Siv Larsson i den gotiska kyrkoporten med sillformat lås!

 

                                 

 

     

      Kapellets östra gavel.

 

     

      Stötfog mellan det ursprungliga kapellet och tillbyggnaden i den södra muren.

 

     

      Stötfogen från norr.

 

     

Kapellets interiör. Murens utbuktning till höger visar att det ursprungliga rektangulära kapellets östra mur rivits i utvidningssyfte av byggnaden vilket resulterat i murbrottet.

 

     

      Södra muren med tre votivskepp i taket vilket visar den starka kopplingen till fiske.

 

     

 

     

 

     

      Enligt legenden rester av S:t Arilds skjorta.

 

     

 

     

      Vy över Arild från öster med kapellet till vänster i bild.

 

     

     

     

      S:t Arilds källa.

     

 

     

    S:t Arilds hall.

   

 

   

 

   

 

   

 

                                                                            Startsidan