Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Bäckaskog

   

 

   

      Det mörka murpartiet och grundstenarna under vänstra delen är rester av det medeltida cistercienserklostret.

 

   

 

   

Klosterkyrkan från 1280 sedd från nordost. Efter medeltiden har den funkat som både slottskapell och magasinsbyggnad.

 

   

 

                      

 

                      

 

   

      Taket i klosterkyrkan sänktes på 1700-talet.

 

                       

 

                      

 

                      

                           Kanal för fiske från munktiden. Denna löper från väst in genom gårdsområdet.

 

   

                                           Startsidan