Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Barums kapell

   

    På platsen för Kapellgården stod Barums kapell under medeltiden.

Ursprunget till kapellet utanför Barum kan säkert sökas i de två källor som det legat vid, vilka varit uppkallade efter den Heliga Trefaldigheten. Hit har man då vallfärdat för att offra i källorna och i kapellet, främst under Trefaldighetsafton. Kapellet omnämns första gången i prästrelationerna år 1624 och det är då övergivet. I början av 1700-talet var fortfarande grunden synlig. Källoffrandet har dock fortsatt oavsett. Runt källan var flertalet kors uppsatta och i vattnet flöt skålar och bägare som de sjuka druckit ur. Vid en upprensning år 1916 påträffades 107 mynt, varav det äldsta från början av 1600-talet. Källorna finns inte kvar längre.