Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Bjäresjö kyrka

   

Koret i Bjäresjö kyrka från 1100-talet med romanskt tunnvalv och dito målningar av väldigt hög konstnärlig kvalité. Dessa har dock restaurerats relativt hårt så en hel del av ursprungsutseendet försvunnit.

 

   

 

                     

 

   

 

   

 

                   

                       Det södra romanska helgonaltaret som delvis skymts av en senare valvslagning.

 

                   

 

                  

 

                  

 

   

 

   

       Den rikt utsmyckade kyrkan uppfördes av sandstenskvadrar.

 

                     

 

   

 

   

      Huggstensmur med rundbågsfris på absid, kor och långhus från norr.

 

                    

 

   

 

                     

Murparti som utsatts hårt för trendskiftningar. Överst till höger rester av romanskt fönster, vänster om detta toppen av en gotisk fönsteröppning som fått ge vika för ett större fönster på 1700- eller 1800-talet.

   

                                                                                Startsidan