Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                             

    Borgeby

      

     

                                  

                                 Porttornet.

 

   

    Murbrott i porttornets sidovägg. Foto: Barbro Sundnér.

 

                                  

Gult tegel som troligen är holländskt i porttornet. Sjötrafiken som Lödde å möjliggjort till Öresund kan förklara hur man kommit över partiet. Under detta synds murbrott från den mur som gått ut härifrån längs med kapellet. Foto: Barbro Sundnér.

 

      

       Kapellet sett från ladugården. Foto: Barbro Sundnér.

 

      

        Kapellet.

 

       

 

                                  

                            Kapellets interiör från ost. På bild även mina kurskamrater under hösten 2005.

 

   

    Öppning i norra kapellmuren.

 

                               

                                Skador i norra muren.

 

   

    Öppning i västra muren.

 

                                  

                                   Nisch i kapellets södra mur.

 

                                  

                                   Igensatt fönster bredvid nischen i syd.

 

                                  

                                   Igensatta fönstret i södra kapellmuren.

 

                                  

                            Spår av nedbrutna valv och kalkade väggar i Kapellet. Foto: Barbro Sundnér.

 

                                  

                                   Nisch i kapellets östra mur.

 

       

Börjes torn. Detta var ursprungligen sammanbundet med borgen genom en länga. Tornet har restaurerats hårt under 1800-talet.

 

                                   

 

                                   

                 Skulpturkvader från romansk byggnad som återanvänts i Börjes Torn. Foto: Barbro Sundnér.

 

       

        Källaren i Börjes torn.

 

       

        Ingången genom porttornet sedd från borggården.

 

                                    

 

   

 

                               

Borgeby under 1600-talets andra hälft. Taket är borta då borgen bränt under dansk-svenskt krig. Här syns de nu rivna längorna till Börjes torn.

 

   

    Borgeby med ladugård vid Lödde å. Till höger Borgeby kyrka.

 

   

Cropmark direkt väster om Borgeby. Detta betyder att det finns rester av en konstruktion under marken. Det kan även vara en gammal meander.