Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                             

    Borrie kyrka

      

Den unika 1100-tals kyrkan i Borrie nordöst om Ystad med anglosaxiska drag vad det gäller detaljer och proportioner. Den är en av de äldsta stenkyrkorna i Lunds stift.

 

     

 

     

 

     

Triumfbågen är det mest anglosaxiska partiet i byggnaden. Den omges av två tribunbågar  ovanför två altarnischer. Det norra har troligen nyttjats för böner till Maria.

                               

 

                               

 

    

 

    

 

    

     Lejonrelief vid bågöppning.

 

    

 

                                

 

    

Kyrkan övergavs 1869 då den ansågs bristfällig och i början av 1900-talet var den i ruiner. 1928 restaurerades den bortsett från tornet vars ruiner syns här.

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

     Kyrkan som ruin innan restaureringen 1928. Absiden var ombyggd till klocktorn. Bild från RAA, Kulturmiljöbild.

                                                                           

                                                                                Startsidan