Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Bosjökloster

   

Klosterkyrkan med romanska gravstenar på kyrkogården för benediktinnunnorna. Sådana finns även vid den närbelägna Stehags kyrka.

 

   

 

   

      Inskriptionerna har gjorts vid återanvändande av gravtstenarna på 1800-talet.

 

                   

 

                   

                              Tornet är inte medeltida utan uppfördes på 1800-talet.

 

   

 

                   

                              Absiden har utsmyckats med höga och smala lisener.

 

   

 

   

 

                     

Helgonet Appolinia med tång som åberopades vid tanvärk. Hennes tänder drogs ut när hon blev martyr på 200-talet.

 

                     

 

   

   

 

   

 

   

 

                    

 

                    

 

 

   

 

   

 

   

      Den nedre delen av den östra klosterlängan är bevarad under den nuvarande slottsbyggnaden.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

      Den välvda östra nunnelängan.

 

                       

 

   

 

   

                   

Det skymda fönstret i klosterlängan visar att valvslagningen skett i ett senare skede efter byggnadens uppförande.

 

   

      Ruin av nunnornas botkapell i parken.

 

   

 

                   

                              Den 1000-åriga eken i slottsparken.

                                            Startsidan