Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Dominikanerkyrkan S:ta Maria i Sigtuna

   

Dominikanerkyrkan S:ta Maria som ingått i svartbrödernas konvent. Gustav Vasa lät bevara den som församlingskyrka vid reformationen när de andra kyrkorna i Sigtuna övergavs. Byggnaden har en intressant blandning av romanik (de runda ovandelarna av fönstren) och gotik (fönsters avlånga form). Detta är den enda bevarade dominikanerbyggnaden i hela Sverige.

 

   

 

                    

 

   

 

                    

 

                    

 

   

 

                     

                                 Konsekrationskors som målats vid återinvigning av kyrkan.

 

   

Träskulpturer av medeltida helgon. Från vänster S:t Rochus som åkallades mot spetälska, nordens mest populära helgon S:t Olof från Norge, S:t Sebastian från Italien som led martyrdöden på 300-talet och slutligen ärkeängeln S:t Mikael.

 

                     

 

                     

Träskulptur av Dominikus som grundade dominikanerorden på 1200-talet i Spanien. Han debattarade mot katharerna i södra Frankrike som utgjorde ett allvarligt hot mot den katolska kristendomen.

 

                     

 

   

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

   

 

                     

 

   

 

   

 

                     

 

   

 

   

      Rest av klostermur norr om dominikanerkyrkan.

 

                                                                       Startsidan