Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                             

    Everlövs kyrka

     

Everlövs 1100-talskyrka är berömd för målningarna av den sk. Everlövsmästaren och den unika stigluckan på kyrkogården. En stavkyrka stod tidigare på platsen. Vapenhus och torn uppfördes på 1400-talet.

 

     

Den gotiska kyrkogårdsporten eller stigluckan som dessa också kallas lämnades kvar när den gamla kyrkogårdsmuren revs för utvidgning. I övrigt är dessa oftast rivna. Stigluckorna utformades som små byggnader med sadeltak och trappgavlar och visade vikten av att träda in på den vigda jorden. Stigluckan i Everlöv hotades av rivning i slutet av 1800-talet då den var i dåligt skick. Genom ett brev till vitterhetsakademin från kyrkoherden kunde detta lyckligtvis undvikas.

 

     

 

     

 

     

En tidig glasögonavbildning. Kyrkornas medeltida målningar kalkades vanligen inte över förrän mot slutet av 1700-talet och började tas fram igen i början av 1900-talet i en allt större utsträckning.

 

     

 

     

 

     

 

    

    Trappa till predikstol byggd på rest av romanskt sidoaltare i söder.

 

                               

                                Nisch till södra sidoaltaret sett genom predikstolstrappan.

 

                               

Det norra sidoaltaret som vanligen var vigt till jungfru Maria under den katolska tiden. Nu till hälften skymt av valvpelare.

                                                                             Startsidan