Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Franciskanerklostret

      

Franciskanernas konvent och kyrka i Ystad som tillsammans med Vadstena är de enda bevarade klostren i Sverige.

 

       

Franciskanerorden grundades av Franciskus i Italien under 1200-talet. De var en internationell organisation med en påtaglig hierarkisk uppbyggnad. Munkarna kallades ofta för gråbröder efter färgen på deras kappor som var knuten med ett vitt band runtom midjan. Repets tre knutar skulle påminna om de tre klosterlöftena: lydnad, fattigdom och kyskhet.

                                 

                                                

                                                      

                                                            

                                                            Franciskanermunkar.

De bosatte sig i städerna då det här fanns en koncentrering av människor, vilket sammanföll med att franciskanerna var en tiggarorden i likhet med dominikanerna vilka kallades svartbröder. De var därmed direkt inriktade på stadsbefolkningen genom att vara anpassade till penninghushållning, något som i mindre grad bedrevs på landsbygden. Franciskanerna engagerade sig även politiskt som en följd av sin utåtriktade verksamhet. Man ägnades sig i huvudsak åt predikan, själavård och sjukvård, men i mindre grad åt bokstudier och kunskapsinhämntning än dominikanerna.

Munkarna hade enorm betydelse för sin omgivning på platsen på så vis att de utgjorde ett dynamiskt kulturcentra. De hade kunskap om odling av medicinalväxter och grödor, och införde nya odlingsmetoder. Det första konventet i Sverige anlades på 1220-talet. I Skandinavien etablerade franciskanerna gärna sig i närheten av havet, sjöfarten och stora fiskelägen. Marknader som den stora Skånemarknaden på Falsterbohalvön drog till sig en stor mängd människor, och var därför en strategisk plats att uppföra ett konvent på.

 

   

    Modell över Ystadkonventet från ost med de nu rivna längorna i väst och norr.

 

   

    Från nordost.

 

   

 Klosterkyrkan från sydväst. Franciskanerkomplexet S:t Petri grundades 1267 av riddaren Holmger och hans fru Katarina.

 

   

    Den enda kvarstående längan i öst.

 

   

    Klosterträdgården sommartid.

 

   

    Den igenmurade öppningen till kyrkan sedd från den västra längan.

 

   

    Klosterträdgården från norr.

 

   

 

   

    Kyrkans långhus från norr och grunderna av den västra längan.

 

   

    Gaveln på den östra längan som visar åtskilliga ingrepp och ändringar.

 

   

 

                               

                               Lilla julafton för Barbro Sundnér, Sveriges främsta byggnadsarkeolog.

 

   

    Hörnet av östra längan från nordöst med korsvirkesfasad.

 

                              

 

   

 

   

    Östra längan från öster.

 

   

    Östra längan med den i hörnet utskjutande korsvirkesgaveln.

 

   

    Södra väggen av den utskjutande korsvirkesgaveln på den östra klosterlängan.

 

                           

 

   

    Kyrkans kor och östra längan.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                           

 

   

    Kyrkan från söder med klocktorn och kor.

 

                           

                            Klocktornet.

 

                           

                            Gotiska fönster bredvid klocktornet i söder.

 

                           

                           Porthuset förmedlade kontakt med omvärlden.

   

   

   Klosterkyrkans interiör med votivskepp.

 

                                

 

                                

 

   

 

                               

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

   

   

    Fragmentarisk målning i klosterkyrkans norra korvägg.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

    Medeltida vapensköldsmålningar i klosterkyrkans kor.

 

   

 

                               

 

   

 

   

 

                             

 

                            

 

   

                             

   

    Dopfunten i klosterkyrkan. Foto: Veronica Jeppsson.

 

   

    Foto: Veronica Jeppsson.

   

   

     Foto: Veronica Jeppsson.

   

    

      Detalj från gravhäll i klosterkyrkan.

 

                            

                              Krucifix från klostret.

                                                                 Startsidan