Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Fru Alstad kyrka

   

Den ursprungliga kyrkan uppfördes på 1100-talet, men då platsen var vallfartsort pga. den närliggande källan som ansågs bota sjuka fick man råd att bygga en gotisk kyrka på 1400-talet. Det är alltså samma företeelse som i Sankt Olof på Österlen fast i mindre skala. Liksom där har kyrkan varit av sån vikt att ortsnamnet påverkats. Den var vigd åt Vår Fru, alltså jungfru Maria, och på medeltiden sade man Vår Fru kyrka i Alestad, vilket senare förkortades. Liksom i Sankt Olof finns det pilgrimsmärken inristade på pelare inuti kyrkan.

 

   

 

   

      Kyrkan sedd från källan i väst.

 

   

 

   

      Vapenhus i söder.

 

                      

                                   Vapenhusets gotiska portal.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

   

 

   

                                            Startsidan.