Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Gualöv kyrka

   

Romanska målningar längs triumfbågen. Ängeln i medaljongen håller en textremsa där det står: Du Ucitus har prytt denna kyrka med målningar för din hustru Hialmsviths själ för hopp om det eviga livet. Syftet med målningarna var alltså att frun skulle få det bra på den andra sidan. Sviten med donatorbild och inskrift är unik i det romanska måleriets Danmark och dateras till 1150-75, alltså vid kyrkans färdigställande. Källa: Det medeltida Skåne av Peter Carelli.

 

                   

                        Donatorn och riddaren Ucitus. Utstyrseln visar på en en hög rang i samhället.

 

                   

                              Frun Hialmsvith.

 

   

      Rester av det romanska måleriet ovan korets valv på kyrkvinden.

 

   

Här ser man tydligt hur valvslagningen sänkt den ursprungliga höjden och att det ursprungliga måleriet gått ända upp till taket.

 

                     

                                  1400-talsmålningar på valvkapporna.

 

 

                      

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

                                                Startsidan