Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                           

    Gumlösa kyrka

    

Den romanska tegelkyrkan i Gumlösa invigdes av ärkebiskop Absalon 1192. Byggherre var stormannen Trugot Kettilsson. Exteriören har aldrig varit överputsad, medan interiören  knackades ren i slutet av 1800-talet. Stora likheter finns med klosterkyrkan på Sorö, Danmark som tillhörde cistercienserorden.

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

          Kyrkan efter branden 1904. Bild från RAA, Kulturmiljöbild.

 

                      

 

                      

 

                      

 

                      

 

                      

 

                      

 

                      

                                    Nisch med kapitäl och bas förvarade.

 

     

 

                      

 

     

 

     

 

                      

 

                      

 

                      

 

     

        Den fantastiska dopfunten visar Jesu födelse och dop.

 

     

 

                      

 

     

 

     

 

     

 

                       

 

                       

Det unika tegelgolvet på kyrkans lika unika andra våning ovan valven. Möjligen har pilgrimer fått husrum här.

 

                       

 

                       

 

                       

 

     

                                                    Startsidan