Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Hästveda kyrka

   

De vackra och färglada målningarna på valven i Hästveda kyrka är från 1400-talet och hör till den sk. Everlövgruppen.

   

 

                        

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                    

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                     

 

   

       Romanska målningar i absiden som bör vara 200-300 år äldre än valvmålningarna.

 

   

 

   

 

   

 

                   

 

                   

Runsten från 1200-talet som använts som gravsten. Nu i västgången. Inskriften är på latin och lyder: In manus tuas, Domine, commendo spiritum tuum, Asa. Översättning: I dina händer, Herre, befaller jag din ande, Åsa.

 

   

 

   

 

                     

                                 Den igensatta sydportalen.

 

   

      Igensatt absidfönster i sydost.

 

   

                                           Startsidan