Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Helge And

   

 

   

Helge Ands kyrka från 1200-talets första hälft är tveklöst den originellaste av Visbykyrkorna med sitt åttkantiga långhus i två våningar och ett rakt avslutat kor. Redan i början av 1600-talet är kyrkan en ruin som används som fähus. Byggnaden kan kopplas till den särpräglade kyrko- och kapelltyp i äldre medeltiden palats och borgar, vilka haft Karl den stores palatskapell i Aachen som förlaga. Övervåningen i dessa nyttjades av fursten, och bottenvåningen av husfolket. Dock förekommer denna byggnadstyp inte någonstans i Europa i samband med ett helgeandshus. En idé är att biskop Albert i Riga, som tidigare var kanik i Bremens domkyrka har uppfört kyrkan i samband med att han använde Gotland som knutpunkt för pilgrimer och korsfarare. Deras heligaste plats var Den heliga gravens kyrka i Jerusalem med cirkulär form. Man vet att Albert förfogat över S:t Jakob kyrka i Visby, vilken kanske är identisk med Helge and. Helgeandshusen var även härbärge för pilgrimer förutom att vårda sjuka, fattiga och äldre. Källa: Gotlands kyrkor av Lagerlöf & Svahnström.

 

   

      Det åttkantiga långhuset sett från norr.

 

   

 

   

      Det rakt avslutade korets fasad i öst.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                   

                   

   

 

                      

 

                      

                                  Polygonen från väst.

 

                      

                 Båda våningarna i långhuset öppnar sig mot koret så att alla sängliggandes har kunnat följa mässan.

 

                      

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                   

 

   

                                                 Startsidan