Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Heliga korsets kapell i Lilla Jordeberga

   

På den trädbevuxna platån har Heliga korsets kapell legat under medeltiden. Möjligen har det haft koppling till en stormannagård. Kapellet omnämns först gången i prästrelationerna från år 1624 och är då en ruin. Det är troligt att byggnaden övergivits vid reformationen.

 

   

 

   

    Källor:

      Anglert, M. 1986. Medeltida kapell i Skåne. en första sammanställning. Medeltiden och arkeologin.

      Tuneld, J. 1934. Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år 1624.