Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Hemmestorps kapell

   

Kapellet i Hemmestorp har legat nära vallen och stolparna på bilden. Det låg under klostret i Dalby och omnämns första gången i deras  intäktsbok för åren 1530-1531. Det står då "Item en skilling grot aff Capels huset herr Axel fick". Kapellet har troligen samband med den årliga marknad som hållits i Hemmestorp på Helga Lekamens dag men som upphör år 1622.

Efter reformationen verkar kapellet ha fungerat som bostadshus. I Malmöhus läns jordebok från år 1616 behandlas gatuhus som satts på landgille och där omnämns: Oluff Matsön aff Kapelshuseth penge". Cirka 30 år senare verkat huset ha övergivits då det år 1643-44 heter: Cappelss huus i hemmestruph haffver staadt öde offver 20 aar och flere ssa der Ingen husse oaa platzen epter". Troligen bryts kapellets ned kort därefter.

På den första kartan över byn omnämns norr om byn "Kappelz Engen", "Kapelz Åker" och "Kappeks Rödian".

 

   

Den rektangulära kapellgrunden syns en bit sydväst om de två träden som står längst ifrån varandra.

 

   

Hemmestorp fure som innan reformationen tillhörde ärkebiskopssätet i Lund och i deras jordebok kallades S:t Essbores skog (troligen S:t Esbjörns skog). Då kapell ofta varit vigda åt lokala helgon är en tanke att S:t Esbjörn varit ett lokalt vördat helgon som man vigt kapellet åt. Detta är det enda omnämnadet i hela Norden om ett helgon med detta namn. Om tanken är riktig kan kapellets namn och även helgonet själv fallit i glömska efter reformationen.

Källor:

Berglund, Erik. 1982. En gammal by berättar.

Borgehammar och Wienberg (red) 2012. Locus Celebris- Dalby kyrka, kloster och gård.

Johannesson, G. 1953. Jordeböcker över Lunds och ärkesätets gods vid medeltidens slut. Skånsk senmedeltid och renässans.