Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Herrevadskloster

   

Klostret var det första i Danmark av cistercienserorden och grundades 1144 av biskop Eskil i Lund. 1291 brann byggnaderna, men återuppbyggdes igen efteråt. Klostret var ett av de rikaste i Danmark och ägde som mest runt 400 gårdar. 1536 drogs dessa in till kronan under reformationen, men den siste abboten Lavris fick stanna kvar som förvaltare till 1565. Hans gravsten finns intill kapellet i östra längan.

Från början bestod klostret av en fyrlängad anläggning och en korsformad kyrka. Den sistnämnda  övergavs 1585 och förföll över åren. Idag återstår delar av koret samt östra klosterlängan. De övriga klosterbyggnaderna revs i början av 1800-talet för att ge plats åt den därefter uppförda "borgen". Klostrets portlänga i mitten är dock bevarad. Mer info finns här: http://www.herrevadskloster.se/?language=sv#menu|history.

Källa: Skånska kloster. Skånes hembygdsförbunds årsbok 1987/1988. Kristianstad.

 

   

    Den bevarade portlängan.

 

   

    Portlängan från borggården.

 

   

 

   

    Ruin av klosterkyrkans korparti.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

    Herrevadskloster i slutet av 1600-talet med ruiner av längor och kyrka.

                                           Startsidan