Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Kabusa kapell

   

På den här platsen låg Kabusa kapell under medeltiden. En huvudgård är känd i byn på 1300-talet, men det är troligare att sätta samman kapellet med fisket. Det finns inga medeltida källor som omtalar kapellet. Första gången det omnämns är i lantmäteriakter  år 1697 under benämningen  "Kapellistofterna".

Under pestepidemin år 1712 ska man ha begravt pesjuka vid kapellplatsen. Man ska därefter ha kallat platsen för "Salig Nilses kapell", vilket ska ha varit namnet på den först avlidne i sjukdomen. Namnen antyder att kapellet var stående och brukbart i början av 1700-talet, vilket verkar tvetydigt.

Beteckningen "salig" kan syfta på en person som saligförklarats efter sin död under den katolska tiden. Det kallades för beatificering och är nivån under heligförklarningen, dvs kanonisationen. En sådan var Nils Hermansson, biskop i Linköpings domkyrka, vars kanonisering aldrig fullföljdes. Namnet Salig Nils skulle även kunna syfta på ett okänt lokalhelgon eller sjöfararnas skyddshelgon Nicolaus (dock helgonförklarad).