Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Kiviks kapell

   

    Kapplabacken där Kivis kapell låg under medeltiden.

I Kivik hade lybska köpmän ett kapell som nyttjades i samband med Skånemarknadens höstfiske. Det ödelades troligen som många andra kapell i samband med reformationen. Under mitten av 1700-talet stod fortfarande en del murar kvar. Linné skriver under sin skånska resa: "Rudera efter ett kapell stodo ännu kvar till tecken att detta fiskeläge fordom varit folkrikare." När han skriver om Lubeckerkapellets ruin i Simrishamn anger han också: "Detta kapell sades varit tyskt ävensom Kiviks kapell, vilka bägge blivit uppbyggde av lybeckarne den tiden de årligen hulpo oss att fånga sillen."

 

   

    Korsvirkeshuset som är byggt på kapelltomten.

Kapellet låg i en sluttning som heter Kapplabacken efter det försvunna templet. En innehavare av ett hus på den forna kapelltomten kallades på 1800-talet för Per Svensson "Kapell". Huset bär också namnet "Capella". Sonen Ola Cappelin belv hembygdsforskare och fick en närliggande väg uppkallad efter sig.

 

   

    Kapplabacken sedd från havet.

      Källor:

      Anglert, M. 1986. Medeltida kapell i Skåne. en första sammanställning. Medeltiden och arkeologin.