Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Lilla Tvärens kapell

   

På den här platsen låg Lilla Tvärens medeltida by och kapell utanför Ystad, vid den nuvarande Källesjö gård. Kapellet har inte lokaliserats men begravningsområdet har påträffats genom grävningar.

Lilla Tvärens by nämns första gången år 1347, och under senmedeltiden är den helt i adlig ägo. Byn berättas ha uppgått till 27 gårdar när den var som störst. Kapellet låg under Vår fruförsamling i Ystad.

I prästrelationerna från 1167 och 1690 berättas att kapellet revs i mitten av 1500-talet för att ge byggnadsmaterial till det närbelägna slottet Bjersjöholm. Det skulle då ha varit adelsmannen Björn Kaas som lät riva byggnaden. Stenen skulle sedan ha använts bland annat till stengärden på Bjersjöholms vång. I slutet av 1600-talet syntes fortfarande stenrester efter kapellet i Lilla Tvären.

Under 1600-talet finns det fyra gårdar i byn men dessa försvinner i samband med enskiftet successivt under 1800-talet.

 

   

    Två av Lilla Tvärens medeltida invånare. Foto: Nathalie Becker.

Källor:

Becker, N. 2010. Gårdslämningar och kristna begravningar vid Lilla Tvären. Uv rapport 2011:38.

Tuneld, J. 1960. Prästrelationerna från Skåne av år 1667 och 1690.

www.länsstyrelsen.se