Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                            

    Lindholmen

      

Lindholmen var riksborg under medeltiden utgör en av Skånes största borglämningar. Denna har uppförts i början av 1300-talet och utgjorde tillsammans med Kärnan i Helsingborg de två största kungliga fästena. Under 1360-talet motstod borgen ett års ihärdig belägring från över 2000 elitsoldater tillhörande Albrekt av Mecklenburg. 20 år senare fängslades denne under 6 års tid på Lindholmen. År 1395 samlades cirka 250 stormän på borgen för att förhandla om ett frisläppande och vid mötet skapades även förutsättningar för Kalmarunionen.

Borgen har omgetts av en yttre vall och en vallgrav. Ringmuren av tegel som inte syns nämnvärt idag har varit 3,5 meter tjock. Fram till 1540 var Lindholmen länscentrum då Malmöhus tog över funktionen. Under 1600-talet var ruinerna relativt stora då dessa i slutet av 1500-talet börjat nyttjats som stenbrott. En bondgård låg även i början av 1600-talet på borgkullen.

 

       

 

       

       

       

 

       

 

       

 

                                   

 

       

        Den närliggande kullen kallad Drottning Margaretas trädgård.

 

       

         Lindholmen med Börringesjön i sydöst.

                                                                            Startsidan