Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Löderup kyrka

   

Långhuset och det breda västtornet härstammar från 1100-talet, medan den fristående kastalen troligen tillkommit på 1400-talet. Den rivnadsglade Brunius ersatte på 1860-talet det gamla koret och absiden med två korsarmar och ett tresidigt kor. Bild från ost.

 

   

      Korsarm, kor och kastal från ost.

 

   

 

                       

                                    Kastalens trappingång.

 

                       

                                    Kastalen från norr.

 

   

 

   

 

   

       Igensatt gotiskt fönster i långhusets norra mur.

 

                   

      Det breda tornet i väst som troligen hyst kyrkans patronus. Längst upp kolonetter i öppningarna.

 

   

      Bomärken på den ursprungliga kyrkodörren.

 

   

 

   

      Långhusets södra vägg.

 

   

                                             Startsidan