Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Näs gamla kyrka

    

         Avsaknaden av bänkar ger en bra bild av hur kyrkorna nyttjades innan reformationen.

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                     

 

                     

 

   

 

   

      Foto: Sebastian Fonzeus.

 

   

 

   

 

                    

 

   

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

   

 

                     

 

   

 

   

 

   

 

   

      Av Näs gamla kyrka är absid, kor och långhus medeltida.

 

   

 

   

 

   

                      

 

   

 

   

 

   

        Se för  info: http://www.eslov.se/eslovsguiden/kyrkor/naskyrka.4.6c8603cb107de19ee7a800016982.html

                                                                    Startsidan