Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

     

    Riddarholmskyrkan

    

Riddarholmskyrkan tillhörde ursprungligen ett franciskanerkonvent som grundades under 1200-talets andra hälft. Magnus Ladulås donerade jorden på vad som då kallades Kidaskär, en betesplats. Under klostertiden kom ön att heta Gråmunkeholmen, vilket på 1600-talet byttes mot Riddarholmen. Ett antal riddare hade då uppfört sina palats här. Efter Storkyrkan är detta den äldsta byggnaden i Stockholm.

 

                               

     Återinvigningskors som försvunnit till hälften då man brutit upp muren för Karl XII:s kapell på 1700-talet.

 

                               

                                Fragmentarisk kalkmålning av helgon.

 

       

 

       

 

       

 

                                                                  

Klostergrundaren Magnus Ladulås porträtt målades på kyrkans sydexteriör men kapslades in i mitten av 1400-talet i samband med att norra korsgången gjordes om till södra sidoskeppet.

 

       

Från början hade kyrkan inget sidoskepp i söder, och inget torn. Det sistnämnda uppfördes efter medeltiden på Johan III: es tid. Klosterkyrkor hade aldrig västtorn, då dessa ofta var ett världsligt initiativ. De många tillbyggda gravkapellen vittnar om kyrkans funktion som kunglig gravplats, vilket räddade den undan de rivningar som drabbade de anslutande klosterlängorna.

 

      

Den tornlösa Gråmunkekyrkan med trappgavel och takrytare på Vädersolstavlan, alltså 1535. Vimpeln på gaveln kan indikera att kyrkan nu är kunglig egendom, då detta är tiden för reformationen när kungen blir kyrkans överhuvud. Bakom takryttaren ses Helgeandshuset med port och trappgavel, och framför Gråmunkekyrkan andra klosterbyggnader och klosterträdgård i bildens förgrund.

 

       

        Tillbyggda gravkapell i gotisk stil  på Riddarholmskyrkans fasad.

 

       

        Längst till vänster i bild Karl XII:s kapell.

 

       

 

       

 

       

 

                                   

 

                                   

 

      

 

                                  

 

       

 

       

 

       

 

       

        Tegelmakarens signum.

 

      

        Riddarholmen med kyrkan från Mariaberget på Södermalm.

                                                       

                                                                Startsidan