Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Ringmuren

   

      Ringmuren sedd från Klinten i väst.

 

   

Insidan av muren som började byggas i slutet av 1200-talet till följd av motsättningar mellan stad och omland. Inbördeskrig uppstod vid denna tid då de gotländska bönders möjlighet till handel i staden skars av drastiskt.

 

                     

                                Norderport där landsvägen från norr kom in i staden.

 

   

 

   

 

                     

                                 S:t Göranporten i norr som ledde till hospitalet med samma namn.

 

                     

                                 Äldsta Sadeltornet.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

      Kruttornet i Fiskarporten.

 

                     

                                                 Startsidan