Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Roma kloster

   

Klosterkyrkan från nordost. Klostret grundades 1164 av munkar tillhörande cistercienserorden, och kom att bli betydande med stora ägor. Klostret omvandlades till kungsgård på 1520-talet i samband med reformationen. Kyrkan bevarades då den kom att nyttjas som stall och fähus. Källa: Gotlands kyrkor av Lagerlöf & Svahnström.

 

   

 

   

      Det rakt avslutade koret i öst.

 

   

 

   

      Rester av klosterlängorna söder om kyrkan.

 

   

 

   

 

   

      Kyrkans västfasad.

 

   

                                      Startsidan