Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Sankt Olof kyrka

   

Kyrkan var tillsammans med den närbelägna källan centrum för den omfattande S:t Olofskulten på medeltiden där kyrkan utgjorde målet för pilgrimsfärder. Enligt sägnen ska den norska konungen ha stupat på platsen under 1000-talet. Socknens namn var Lunkende från början men pga. av kultens omfattning överfördes kyrkans namn på samhället. I kyrkan och vid källan offrades till det populära helgonet, och kyrkan har som mest haft hela nio altare. Idag står fem av av de medeltida träskulpturerna fortfarande står på sina platser. Varje altare hade sin unika funktion.

 

     

 

   

                      

   

 

   

        

                                 

Den sk. Nådastolen som symboliserar treenigheten. I det sydöstra hörnet bakom stod fram till början av 1800-talet rökaltaret där rökelse tändes. Foto: Sebastian Fonzeus.

 

                                 

 

                      

                    Madonnaskåp i långhusets nordöstra hörn där den heliga oljan förvarades i fördjupningen.

 

                      

                                  Den heliga Anna på mataltaret där föda offrades.

                      

                                 

 

                                 

 

                         

                                 

                                  Foto: Sebastian Fonzeus.

   

                     

                                  Runor och bomärken inristade av pilgrimerna i en av långhusets pelare.

 

                                 

                                  Mansfigur mitt bland bomärkena. Foto: Sebastian Fonzeus.

 

     

      Bönen "Sante Ole bed för mig" har ristats med runor.

 

                     

 

                     

 

                     

 

   

 

                      

 

   

 

   

 

   

Till följd av offerintäkterna kunde kyrkan byggas ut åtskilligt, vilket har gett den ett särartat utseende gentemot andra landsortskyrkor. Det var säkert även en nödvändighet med tanke på att vallfarten till platsen var störst i Skåne.

 

   

 

   

 

                    

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                   

 

                 

                                           Startsidan