Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Sankt Olofs kapell

   

På den lilla kullen låg en gång S:t Olofs kapell. Namnet förvånar inte då orten Sankt Olof var platsen för en omfattande kult åt den norske helgonkungen. 250 meter söder om kapellet ligger den märkliga S:t Olofs kyrka, där pilgrimer offrat vid de många altarna. Kulten härstammar troligen från den offerkälla som ligger vid en gård sydväst om kyrkan.

Det första kända omnämnandet av kapellet är från år 1506 då man skriver "ad capellam Olaui in Lwnckende". Det nämns i sammanhang med en ärkebiskoplig vidimation av en gåva till Sankt Olof kyrka år 1481. Vid denna tid hade man alltså inte ännu övergett det gamla ortsnamnet Lunkende för det nuvarande Sankt Olof. Det sistnämnda namnet kommer givetvis från Olofskulten på platsen.

Byggnaden har troligen uppförts i samband med utvidgningarna av Sankt Olofs kyrka på 1300- och 1400-talet. Det stora antalet pilgrimer kan då ha haft behov att eget kapell för andakter. Möjligen kan det även ha haft viss funktion som härbärge.

När kapellet revs vet man inte men platsen är utmärkt på kartor från 1698 och 1883. På 1800-talet fanns även en närliggande gård med namnet Kapellagården.

År 1973 och 2013 utfördes grävningar på platsen.

 

   

      Kapellets östra grundmur är den mest bevarade delen.

 

   

Kapellet under utgrävningen år 2013. Frånvaron av gravfynd kan tyda på att kapellet saknat begravningsrättigheter. Foto: Lars Jönsson.

      Källor:

      Axelsson & Jönsson (red). 2014. Pilgrim S:t Olof 800 år.