Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Sigtuna

      Dominikanerkyrkan S:ta Maria i Sigtuna

 

     

Vy över Sigtuna på 1700-talet med många kyrkor i förfall. Från vänster S:t Erik, S:t Bartolomeus, S:t Olof, S:ta Maria, S:t Lars, S:t Nicolai och S:t Per. De två kyrkorna längst till vänster, S:t Erik och S:t Bartolomeus har aldrig påträffats arkeologiskt och anses eventuellt inte ha existerat. Efter att ha arbetat med Johannes Mejers karta över Skanör har jag svårt att se syftet med att rita icke-existerande byggnader på en karta.

 

                       

S:t Pers kyrkoruin. Byggnaden uppfördes på 1100-talet som kungskyrka. Dess kyrkoherde Gaufridius var på 1220-talet närvarande vid dominikanernas generalkapitel i Bologna, Italien där han träffade grundaren Dominikus. Mötet resulterade i att två bröder skulle sändas till Sigtuna för att etablera det första dominikanerkonventet i Norden. Efter att ha motarbetats av ärkebiskopen blev det istället i Lund som konventet kom att uppföras.

 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

 

   

 

                                  

                                              S:t Per (Peter) på 1700-talet. Detalj från översta bilden.

 

                       

                                    S:t Lars kyrkoruin.

 

                       

 

   

     S:t Olofs kyrkoruin, Dominikanerkyrkan S:ta Maria och S:t Lars (Laurentius) kyrkoruin på 1700-talet. Detalj från översta bilden.

 

   

 

   

    S:t Olof kyrkoruin bredvid dominikanerkyrkan.

 

   

 

   

 

                     

 

                     

 

   

 

                    

 

   

 

   

 

   

                                             Startsidan