Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Simrishamn

    S:t Nicolai

    

Simrishamns kyrka S:t Nicolai med äldsta delar från 1160-talet. Koret till höger har utgjort det ursprungliga fiskekapellet som på 1200-talet förlängdes med långhuset. Tornet och vapenhuset tillkom på 1500-talet. Putsen knackades ned 1953 så den kvartsit kyrkan byggts av blev synlig.

 

                                

 

                                

 

   

 

   

 

   

    Det gamla fiskekapellet, numera kyrkans kor.

 

                             

Sydportalen i koret som utgjort kapellets huvudingång. Tympanonrelief bör ha funnits under bågen i det tomma utrymmet.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

    Igensatt fönster och nordportal i långhusets norra mur..

                               

   

 

 

                               

 

                               

                                Långhusets ursprungliga sydportal innan vapenhuset uppfördes utanpå.

 

   

På gatan mittemot låg Lübeckerkapellet för de tyska Hanseatiska köpmännen som uppfördes i början av 1400-talet. Det förföll under 1600-talet och var borta i slutet av 1700-talet. 1642 tog man sten från kapellet till utbyggnaden av hamnen.

 

     

Schaktplan över Lubeckerkapellet visandes läget för grundmurarna i förhållande till befintliga byggnader. Från Jacobsson 1983.

 

                                

                                  Grav påträffad i kapellets kor. Från Jacobsson 1983.

 

    

Simrishamn på Johannes Mejers karta från 1650-talet. Den största kyrkan utgörs av S:t Nicolai och direkt under denna är Lübeckerkapellet utsatt. I sydöstra hörnet en S:t Jörgenanläggning som anges vara ödelagt, och i nordöstra hörnet Trefaldighetskapellet. De två sista byggnaderna har aldrig lokaliserats arkeologiskt.

                                                                    Startsidan