Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Skegriedösen

    

 

     

 

     

     Kultkontinuitet, medeltidskyrka och förhistorisk stendös på samma bild.