Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                            

    Skurupsområdet

      

        Gärdslövs borgkulle, Skurup.

 

       

 

       

        Den ovanligt höga borgkullen Kungsbacken, Skurup.

 

       

        Kungsbacken.

 

       

        Borgruinen Turestorpsö, Skurup.

 

       

 

       

        Turestorpsö i Havgårdssjön.

 

        

 

         

 

        

          Borren med Borravallen.