Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Solna kyrka

   

Kyrkan i Solna uppfördes på 1180-talet som rundkyrka i gråsten. Den allmänna tolkningen är att de runda kyrkorna även haft försvarsfunktion. Bild från sydöst på vapenhus, rundkyrkan samt kor.

 

   

 

   

Långhuset till vänster uppförs på 1300-talet och förlängs århundradet efter. Då tillkommer även vapenhuset och sakristian.

 

   

      Portalen från 1600-talet tillverkades ursprungligen till Karlbergs slott.

 

   

 

   

      Sakristia, rundkyrka och långhus från norr.

 

   

     Interiör av rundkyrka och långhus från öst.

 

   

     Rundkyrkans interiör från väst.

 

                   

                              Kyrkans skyddshelgon S:t Martin, träskulptur från 1400-talet.

 

                   

                              Mariaskåp från 1400-talet.

 

                   

 

                   

                              Målad portal till sakristian i korets norra mur.

 

                   

                              Rankornament av Peter Målare från 1400-talet.

 

                   

                              Portal och målningar i vapenhusets södra mur.

 

   

Målningar av Albertus Pictor från 1400-talet. Sviten skildrar ars moriendi, konsten att dö. På 1700-talet kalkades målningarna över, men togs fram igen på 1900-talet.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                    

 

   

 

                    

 

   

 

                     

 

                     

 

   

 

                    

 

                    

 

                    

 

                                               Startsidan