Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    S:t Clemens

   

Den nuvarande kyrkan uppfördes i mitten av 1200-talet, medan en romansk föregångare byggdes ca. 100 år tidigare. Ett stort antal gravar har påträffats vilket gör det troligt att kyrkan varit församlingskyrka. En bildsten från 1000-talet påfunnen på platsen visar att kyrkan uppförts på en kultplats i stadens äldsta skede.

 

                      

                                   Från nordöst.

 

                      

                                  Tornet från väst.

 

   

       Från norr.

 

                      

 

   

      Triumfbågen framför koret.

 

   

 

   

 

   

      Mot nordväst.

 

                     

 

                     

 

   

 

   

 

   

S:t Clemensruinen ovan från Google Earth.

                                            Startsidan