Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    S:t Göran

   

 

   

 

   

Enbart kyrkan har bevarats av det forna spetälskehospitalet vigt åt S:t Göran 300 m norr om staden. Dess ålder är okänt pga frånvaro av dekorativa detaljer och de äldsta gravstenarna är från början av 1300-talet, men det är troligen mitten av 1200-talet som är dess uppförningsfas.  1542 utrymdes verksamheten, men kyrkogården användes både under pestepidemin på 1700-talet och koleravågen på 1800-talet. Utgrävningar på 90-talet visade på grundmurar från en tidigare kyrka, möjligen från början av 1200-talet som blivit för liten. Källa: Gotlands kyrkor av Lagerlöf & Svahnström. Bild från väst.

 

                    

 

   

      Långhuset från syd.

 

                      

 

   

 

                       

 

                       

 

   

      Södra portalen.

 

   

      Portal i södra korväggen.

 

   

      Nisch och portal i korets norra interiörvägg.

 

                      

                                  Östra gaveln.

 

   

      Koret med bomhåll från borttagen byggnadsställning från nordost.

 

   

      Norra långhusväggen.

 

   

 

                     

                                 Triumfbåge och korets södra interiörvägg.

 

   

                                           Startsidan