Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    S:t Nicolaus

   

      Fasaden i väst. Kyrkan som tillhörde ett dominikanerkloster är uppförd i mitten av 1200-talet.

 

                    

 

   

 Långhuset från norr. Längs muren syns rester av den då intilliggande södra korsgångens valv, och ovan dessa en horisontal ränna för vattentaket. Klostret har därmed befunnit sig på kyrkans norra sida. Detta antas ha förstörts vid Lübecks anfall 1525.

 

                      

 

   

 

   

      Vy mot sydväst.

 

                    

                                Långhusets södra mur.

   

      Vy mot sydost.

 

   

 

   

      Korets gotiska fönster i öst.

 

                      

 

                      

 

                      

 

   

      Sydvästra portalen.

 

   

      Långhusets södra mur.

 

   

Tympanon i sydvästra portalen med inristat liljeornament samt två kända biskopar, S:t Nicolaus av Myra, kyrkans skyddspatron, och kyrkofadern Augustinus. Källa: Gotlands kyrkor av Lagerlöf & Svahnström.

 

   

      Augustinus till vänster och Nicolaus till höger.

 

   

 

   

                                                 Startsidan