Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    S:t Olofs källa i Sankt Olof

   

    Sankt Olofs källa vars vatten ansågs hälsobringande. Mindre välbeställa offrade smör, fläsk och annat i källan.