Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    S:t Torstens källa och kapell i Grevie

 

   

      Här låg S:t Torstens källa (Tosse killa), men den är numera överväxt och troligen igentrampad av kor som betar på platsen.

Vid Kvinnaböske på Bjärehalvön har S:t Torstens källa funnits, vilken bland annat grävdes fram på 1960-talet, men som numera inte går att finna. Enligt sägnen var Torsten en missionär som dödades och källan rann då upp där det skedde, som tecken på hans helighet. Källan benämndes Tosse killa och platsen där den låg för Tosse backe. I den offrade man in i modern tid. När den behövde rensas sades det behövas tre jungfrur till uppgiften som även var systrar. Vid tiden för framgrävningen hade källan dock torkat ut.

Arbetet utfördes av Bjäre Hembygdsförening med tillstånd av landsantikvarien. Man fann då på olika djup tre olika runda stensättningar förskjutna i sidled, vilket tyder på att källans flöde ändrats successivt. Den nuvarande stensättningen förbättrades också. Cirka 15 mynt hittades, varav det äldsta från 1667. De yngsta härrörde från 1800-talets mitt.

 

      

        Från rensningen av källan under 1960-talets mitt. Från Bjärebygden 1966. 

 

        

       Ägan Tossebo mellan källan och Kvinnaböske har fått namn efter missionärshelgonet Torsten.

 

    

       Platsen för S:t Torstens kapell vid Grevie kyrka.

På de närbelägna platserna Grevie och Kvinnaböske på Bjärehalvön fanns det en kult för lokalhelgonet S:t Torsten under medeltiden. I prästrelationerna från 1624 anges att S:t Torstens kyrka och kapell varit beläget på kyrkogården för Grevie kyrka. Hur detta ska tolkas är inte klart, men en byggnadsgrund av sten på 12 x 12 meter har vid flera tillfällen påträffats direkt öster om Grevie kyrka. Den är numera markerad med stenar, samt med en minnessten inuti markeringen.

Möjligen har Grevie kyrka varit vigd till S:t Torsten, vilket kan förklara omnämnandet av både en kyrka och ett kapell på platsen med namn av lokalhelgonet. Vid prästrelationernas nedteckande under 1600-talets första hälft fanns det fortfarande ruiner kvar av kapellet.

 

    

     Minnesstenen på kapellplatsen.

 

    Källor:

      Anglert, M. 1986. Medeltida kapell i Skåne. en första sammanställning. Medeltiden och arkeologin.

      Eriksson, Karl. 1966. Kring en helig källa. Legend och verklighet om den nyligen utgrävda Tosse killa. Bjärebygden.

      Tuneld, J. 1934. Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år 1624.