Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    S:ta Magnhilds källa i Fulltofta

   

S:ta Magnhild är ett av de främsta lokala helgonen från skånsk medeltid, tillsammans med S:ta Thora. Hon levde i skarven  mellan 1100- och 1200-talet i en by utanför Hörby kallad Benarp. Hon var beryktad för sin barmhärtighet mot de utsatta i samhället och barn, och var en mycket from kristen kvinna. År 1215 dödade svärdottern henne av oklar anledning. En viss likhet finns i legenden om Västegötlands och Skövdes skyddshelgon S:ta Elin, som också var en from kvinna som dräps pga. bråk inom släkten. Om Magnhilds begravning berättas en standardiserad historia om källan som bryter fram där bärarna sätter ned kistan för att vila. Samma berättas exempelvis om S:t Botvid i Södermanland, och var ett sätta påvisa personens helighet och även att sammankoppla en källa som troligen innan haft hednisk funktion med ett kristet sammanhang. Källan bär sedan medeltiden namnet S:ta Magnhilds källa och är belägen i Hästäng ett par kilometer från Fulltofta kyrka.