Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                             

    Stockholm

   

Den äldsta bilden på Stockholm finns på Vädersolstavlan från 1535 som hänger i Storkyrkan. Tavlan målades efter att vädersolar uppenbarat sig på himlen en morgon, vilket togs som ett dåligt tecken från Gud. Detta var oroliga tider med reformation och upphävande av Kalmarunionen, vilket ansågs föranlett de märkliga himlafenomenen. Vädersolar uppstår när iskristaller i himlen bryts av solljuset och är ganska ovanligt, men knappast övernaturligt. På malmarna i norr och syd syns enkla träkåkar som snabbt skulle kunna brännas ned för så att fienden inte skulle använda dem för belägring.

 I mitten Storkyrkan som den såg ut innan den yttre ombyggnaden på 1700-talet. Bakom den det nedbrunna slottet Tre kronor och runtom holmen löper pålkransen som säkrade hamnarna. Då den bestod av stockar som var nedslagna runt holmen tror man stadsnamnet kommer härifrån. Till höger uppe på Stigberget syns galgen med ett offer hängandes. Originalet av Vädersolstavlan har dock gått förlorat och man målar det exemplar som hänger i Storkyrkan cirka 100 år efter, 1636.

 

Västra och södra delen av Gamla stan med pålkransen, Svartbrödrakyrkan och Inre Söderport på Vädersolstavlan 1535.

 

                           

Medeltida hus från 1300- eller 1400-talet med gotiska öppningar på Stora Gråmunkegränd 5 i Gamla Stan. I bakgrunden Riddarholmskyrkan.

 

                           

                            Den övre våningen är utkragad en tegelsten för att ge mer golvyta.

 

   

 

                                 

 

   

    Medeltida fasad från slutet av 1300-talet på andra våningen, Västerlånggatan 29.

 

                                 

Fragment av runsten inmurad i Johan Berndes hus i hörnet av Prästgatan och Kåkbrinken. Texten lyder: Torsten och Frögum...sten efter...sin son. Stenen är en av tre som påträffats i närheten av Västerlånggatan. De andra två fanns i gamla Söderport vid Slussen samt vid porten till det medeltida Gråmunkeklostret på Riddarholmen.

 

     

 

     

        Stortorget, Gamla stan. Husens placering med gaveln mot gatan ger en påtaglig Hansakänsla.

 

      

 

      

       Prästgatan, Gamla Stan. Den ursprungliga stadsmuren löpte längs gatan under medeltiden.

 

                               

       De många hissbommarna som sticker ut från husens vindar vittnar om köpmännens närvaro i staden.

 

                               

        Medeltida hus på Prästgatan med hissbom högst upp. Köpmannen hade ofta sitt magasin på vinden.

 

   

Här stod senast på 1930-talet den medeltida Själagården, ett av Gamla Stan mest särpräglade sjukvårdsbyggnader. Det hörde samman med Själakoret i Storkyrkan, men revs så sent som 1930. Dock finns dess källare bevarad under huset som uppfördes ovanpå. Detta har även funktion som ålderdomshem.

 

                               

                                Trappgång till källaren i Själagårdshuset.

 

                               

                                Källaröppning i Själagården.

 

                               

        Birger Jarls torn som egentligen uppfördes av Gustav Vasa på 1500-talet. På bild även Robert Bengtsson.

 

       

       Bottenvåningen i tornet har väldigt tjocka murar. Teglet kom från rivna Klara kloster på 1500-talet.

 

       

 

       

Modell av det nedbrunna slottet Tre Kronor på Stockholms stadsmuseum. I mitten det ursprungliga kärntornet från slutet av 1100-talet som resten av slottet byggts kring. När tornet uppfördes var det en del av en försvarsstrategi som inkluderade byggandet av tornkyrkorna i Bromma, Solna och Munsö.

 

                                   

                                    Bild på Tre kronor från det egna museet i kungliga slottet.

 

                                   

                                    Källarvalv från Tre kronor.

 

   

 

   

 

                                 

                                  Inuti det forna kärntornet i Tre kronor.

 

   

    Volut som suttit på kapitäl.

 

                               

Klara kyrka uppfördes i slutet av 1500-talet av Johan III på platsen för Klara kloster som hans far Gustav Vasa rivit. Johans fru var katolik från Polen, och uppförandet av kyrkan ter sig nästan som ett försök att göra faderns verk ogjort. Man kan tycka att det var onödigt arbete då klostret redan hade en kyrka som man kunde ha lämnat, men sådant låg inte för Gustav Vasa som verkade mitt i reformationens genomförande.

 

   

 

   

 

                               

 

                                                                 Startsidan